Sân chơi Tuổi Teen

Sai thì sửa

Não hoạt động nhiều hơn khi sai. Não sẽ phát triển nhiều hơn khi mình mắc lỗi lầm, chứ cứ đúng hoài thì não không phát triển nhiều bằng.