Thứ Ba, 30.06.2020
Con Thuyền Có Chúa, Thuyền Giáo Hội

Các Thánh tử đạo tiên khởi của Giáo đoàn Rôma:

Gồm một số đông những người đã đỗ máu đào để tuyên xưng danh Chúa dưới thời bách hại của hoàng đến Néron. Hầu hết các Kitô hữu này là những người vô danh, nhưng nhờ máu của các ngài mà Hội thánh tại Rôma được phát sinh.

Thứ Ba sau Chúa Nhật XIII Quanh Năm

Am 3,1-8;4,11-12 • Tv 5,5-6.7.8 • Mt 8,23-27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa:

“Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?” (Mt 16,18)

Con Thuyền Có Chúa, Thuyền Giáo Hội

Biển là gì? Thuyền có Chúa quyền năng, sao các ông lại sợ? Sóng to thế sao Chúa vẫn ngủ? Theo quan niệm của người Do Thái, biển là sào huyệt của ma quỷ, cuồng phong thể hiện sức mạnh của tà thần. Con thuyền chở Chúa Giêsu và các môn đệ là hình ảnh của Giáo hội, việc Chúa Giêsu ngủ và thức gợi lên mầu nhiệm Chúa chết và phục sinh.

Các môn đệ theo Chúa Giêsu bước xuống thuyền thì biển gầm sóng vỗ, các ông hoảng sợ kêu cứu… Chúa Giêsu trấn an các ông và truyền cho gió êm biển lặng. Đức Biển Đức XVI đã từng nói tại quảng trường Thánh Phêrô rằng: “Giáo hội là con thuyền… Tôi đã cảm thấy như Thánh Phêrô với các Tông đồ trong con thuyền trên biển hồ Galilêa: Chúa đã cho chúng ta những ngày đánh được nhiều cá; cũng có lúc ngược gió, và xem ra Chúa ngủ. Nhưng tôi biết rằng trong thuyền luôn có Chúa… Con thuyền Giáo hội là của Chúa, Chúa không để nó chìm; chính Chúa điều khiển nó…”

Thật vậy, nếu chúng ta phải đương đầu với các cơn cám dỗ không thể tránh được, thuyền của chúng ta đang ở giữa đại dương với những con sóng đang tìm cách nhấn chìm đức tin của chúng ta, thì hãy tin rằng, Giáo hội là của Chúa, Người không để nó chìm; chỉ cần chúng ta tin tưởng vào Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con luôn cần Chúa. Xin giúp chúng con

Quyết tâm: Mỗi lúc gặp thử thách, tôi hướng lên Chúa và cậy trông nơi Ngài.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam