Chúa Nhật, 28.06.2020
Quảng Đại Với Chúa

Chúa Nhật XIII Quanh Năm – Năm A

2V 4,8-11.14-16a • Tv 88,2-3.16-17.18-19 • Rm 6,3-4.8-11 • Mt 10,37-42

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa:

“Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi… người ấy không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42)

Quảng Đại Với Chúa

“Xởi lởi thì trời gửi của cho, bo bo thì trời co của lại”, câu tục ngữ này phần nào diễn tả được tư tưởng các bài đọc hôm nay. Ai quảng đại với Chúa, với người lo việc Chúa, với công việc của Chúa thì sẽ được Chúa ban ơn gấp nhiều lần.

Bài đọc I trích sách Các Vua quyển II nói về một bà già son sẻ miền Sunêm và chồng bà đã quảng đại đón tiếp ông Êlisê mỗi khi ông đi ngang qua, nhất là khi nhận ra ông là vị ngôn sứ của Thiên Chúa. Lòng hiếu khách của bà đã được đền đáp xứng đáng khi được vị ngôn sứ xin ban cho bà sinh được người con trai trong lúc cả hai đã cao niên.

Bài đọc II trích thư gửi tín hữu Rôma cho biết nhờ Phép Rửa, chúng ta được “cùng” với Đức Kitô nhiều điều. Chúng ta được cùng chết, cùng mai táng với Đức Kitô, nên sẽ cùng sống lại hiển vinh với Người. Nếu Đức Kitô vô tội đã chết thay cho người khác, trong đó có chúng ta, vậy chúng ta có dám cùng Người quảng đại hy sinh cho tha nhân?

Bài Tin Mừng nói về việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Lúc bắt đầu theo Chúa, các ông đã từ bỏ nhiều thứ và hy sinh nhiều điều, đôi lúc phải trả giá đắt; bỏ lối sống quen thuộc, nghề nghiệp, của cải, gia đình… và cả cuộc sống mình nữa. Tuy nhiên, nhờ quảng đại dâng hiến cho Chúa, các ông đã được rất nhiều điều. Không chỉ được sự sống đời đời, mà còn được Chúa, được tha nhân.

Quả thật, khi các môn đệ rảo chân đến các miền đất mới, nối vòng tay tới nhiều người, họ lại mở ra cơ hội cho nhiều người được gặp Chúa, vì “Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thấy”. Các môn đệ lại trao cơ hội cho họ được chung phần thưởng với các ông, vì kẻ nào đón tiếp hay giúp đỡ dù một chén nước lã thôi cho mội ngôn sứ, một người công chính, một môn đệ đi loan báo Tin Mừng, thì sẽ được nhận phần thưởng dành cho vị ngôn sứ, cho người công chính và cho môn đệ.

Tin Mừng phải được loan báo. Ai cộng tác với sứ vụ này bằng vật chất hay tinh thần, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều góp phần riêng mình vào đó và đáng được nhận phần thưởng Nước Trời mà Chúa hứa ban cho người góp phần mở mang Nước Chúa.

Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam