Thứ Hai, 25.05.2020
Tặng Phẩm “Giêsu”

Thánh Bêđa, linh mục, tiến sĩ:
Là đan sĩ dòng Biển Đức. Ngài được biết đến là một giáo sư danh tiếng, một nhà bác học uyên bác và một vị truyền giáo thánh thiện của Giáo hội và của Anh quốc. Thánh nhân đã viết 45 cuốn sách về các môn văn chương, triết lý, vũ trụ, thi ca, toán học…

 

Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Cv 19,1-8 • Tv 67,2-3.4-5ac.6-7ab • Ga 16,29-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa:

“Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)

Tặng Phẩm “Giêsu”

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta biết được các môn đệ đã chủ động tin nhận và thần phục Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa (Ga 16,29-30), nhờ sự hiểu biết của Người về Chúa Cha và về cõi lòng con người. Nhưng thật phũ phàng rằng sẽ đến lúc các môn đệ sẽ bỏ Chúa chạy trốn, ngay cả lúc Người cần đến họ hơn hết. Dẫu họ tệ bạc như vậy, Người vẫn nhất mực yêu thương, tha thứ và tin cậy họ.

Thật vậy, Chúa Giêsu bị các môn đệ nói và loài người bỏ rơi, nhưng Người không bao giờ cô đơn vì luôn có Chúa Cha ở cùng (Ga 16,31)! Người biết các môn đệ sẽ bỏ Người, nhưng Người không trách cứ họ lúc đó, cũng không bắt tội họ sau khi sai phạm; Người yêu họ với tất cả sự yếu hèn của họ! Chúa sợ các môn đệ bị tổn thương, nên Người không nói trước về sự yếu đuối của họ, để sau này vấp ngã, họ khỏi sa vào tuyệt vọng. Không những thế, Người còn ban cho họ sự can đảm và chiến thắng, như chính Người chiến thắng thế gian (Ga 16,33).

Lm. Anthony Leluong

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết xót thương, tha thứ và tin cậy những người lầm lỗi, như Chúa đã xót thương, tha thứ và tin cậy con!
Quyết tâm: Noi gương Chúa, chúng ta hãy tha thứ và tin cậy người khác, kể cả những người lỗi lầm thất bại.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam