Chúa Nhật, 24.05.2020
Sứ Vụ Làm Chứng

Lễ Chúa Thăng Thiên

Cv 1,1-11 • Tv 46,2-3.6-7.8-9 • Ep 1,17-23 • Mt 28,16-20

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa:

“Hãy đi giảng dạy muôn dân.” (Mt 28,19)

Sứ Vụ Làm Chứng

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đề cập đến biến cố Chúa Giêsu Kitô lên trời, nhưng sứ điệp lại nhấn mạnh đến việc sai đi loan báo Tin Mừng ở dưới đất. Đó là cách các môn đệ tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu.

Bài đọc I trích sách Tông đồ Công vụ, tường thuật biến cố Chúa Giêsu lên trời. Biến cố này kết thúc giai đoạn “Công bố Tin mừng” của Đức Giêsu từ Galilêa đến Giêrusalem; và mở ra giai đoạn mới cho các môn đệ là “Loan báo Tin Mừng” từ Giêrusalem cho đến tận cùng trái đất. Biến cố lên trời của Đức Kitô khiến các môn đệ “hướng về trời”, nhưng phải được thực hiện bằng việc “trở lại mặt đất” để loan báo Tin Mừng.

Bài đọc II trích thư gửi tín hữu Êphêsô cho biết Đức Kitô lên Trời là bảo chứng cho niềm hy vọng và là gia nghiệp cho những ai ra đi loan báo Tin Mừng, và cho cả những kẻ đón nhận Tin Mừng. Tất cà làm nên Hội Thánh. Hội Thánh vừa là chứng nhân của các sự kiện liên quan đến cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu, vừa được chia sẻ sứ mạng loan báo Tin Mừng để làm cho tất cả mọi người được tôn vinh trong Đấng vừa được siêu thăng.

Bài Tin Mừng đã cố ý nhấn mạnh rằng các môn đệ sẽ lãnh nhận và bắt đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng tại nơi Đức Giêsu Đức Giêsu đã bắt đầu, tức là ở Galilê, để sau này, đi tới bất cứ đâu các ông sẽ nói những điều Đức Giêsu đã loan báo, và thi hành những việc Đức Giêsu đã làm. Đây là sứ vụ cốt yếu làm nên căn tính của mỗi Kitô hữu. Sứ vụ này khởi đi từ “Giêrusalem” nghĩa là bắt đầu từ môi trường mình đang sống, rồi sau đó lan toả đến môi trường rộng hơn, và cuối cùng “đến tận cùng trái đất”. Nếu niềm tin và lòng cậy trông giúp lòng trí chúng ta hướng về Trời, thì đôi bàn tay của chúng ta cần thể hiện tình bác ái dưới mặt đất. Chắc chắn điều Chúa muốn là mỗi Kitô hữu chúng ta phải “nhập thế” hay “vào đời” trước khi về Trời.

Có nhiều cách để loan báo Tin Mừng, trong đó các phương tiện truyền thông xã hội đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc Tân Phúc Âm hoá ngày hôm nay. Do đó, Hội Thánh hoàn vũ cũng như Việt Nam đã chọn lễ Thăng Thiên hằng năm làm Ngày Quốc tế về Truyền thông để loan báo Tin Mừng. Ước mong rằng mỗi chúng ta biết dùng internet, trang web, facebook, thay vì để chia rẽ, gây oán ghét và thù hận, dựa trên sự dối trá, lại để xây dựng tình hiệp thông, đối thoại, chia vui và sẻ buồn với nhau dựa trên sự thật, góp phần kiến tạo một môi trường văn minh tình thương.

Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam