Thông báo về hướng dẫn phụng vụ và mục vụ tại một số giáo phận

TGM Mỹ Tho: Thông báo về việc bình thường hoá các sinh hoạt tôn giáo
TGM Giáo phận Vinh: Hướng dẫn mục vụ sau thời gian cách ly xã hội
Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo về việc khôi phục một phần các hoạt động tại các giáo xứ
TGM Lạng Sơn: Thông báo số 4 hướng dẫn phụng vụ và mục vụ trong cơn đại dich covid-19
Toà TGM Sài Gòn: Duy trì mục vụ theo hướng dẫn ngày 25/3/2020 của Đức Tổng Giám mục