Thứ Ba Tuần Thánh, 07.04.2020 – Người tôi trung của Thiên Chúa

Thánh Gioan Lasan, Linh mục1Sinh năm 1651, mất năm 1719. Là đấng lập dòng Sư huynh các trường Công giáo (dòng Lasan) chuyên lo việc giáo dục. Ngài đã đem lại niềm vui cho biết bao thanh thiếu niên bơ vơ không chỗ học hành, không nơi nương tựa. Thánh nhân đã để lại một sự nghiệp vĩ đại về giáo dục.
Is 49,1-6 • Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15 và 17 • Ga 13,21-33.36-38

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: ‘Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được’, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”.

Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.

Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa:

“Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người.” (Ga 13,31)

Người tôi trung của Thiên Chúa

Trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, người tôi trung sẽ biểu lộ vinh quang của Ngài. Người tôi trung, trước tiên, có ý nói dân Israel (Is 49,3); sau đó, có ý chỉ một con người cụ thể. Người này sẽ được đặt làm ánh sáng muôn dân, sẽ mang ơn cứu độ của Thiên Chúa tới tận cùng trái đất (Is 49,6). Người tôi trung ấy chính là Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu sẽ biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa khi Người bước vào con đường thương khó. “Bấy giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người.” (Ga 13,31). Đường thương khó là đường vinh quang. Đường này tôn vinh Thiên Chúa và tôn vinh Con Người. Bước vào đường thương khó, Đức Giêsu đã sống căn tính người tôi trung của mình một cách hoàn hảo, khi hoàn toàn tự hiến chính mình để thi hành ý Chúa Cha.

Đường thương khó luôn làm cho con người sợ hãi: đến Thánh Phêrô còn chối Thầy mình khi phải đối diện với đường thương khó. Tuy nhiên, ngài đã được ơn trở lại với Chúa, trở thành người môn đệ trung thành khi đi trọn vẹn đường thương khó của mình: ngài chịu cùng một hình phạt bị đóng đanh vào thập giá.

Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt, SJ

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cùng đi vào đường thương khó của đời mình, để được tham dự vào vinh quang Chúa.

Quyết tâm: Đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự và làm theo ý Ngài.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam