Thứ Bảy, 04.04.2020 – Quy tụ về một mối

Thánh Isiđôrô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh1Sinh năm 560 tại Tây Ban Nha. Ở cương vị giám mục trong suốt 35 năm, thánh nhân đã hết tình phục vụ địa phận, đất nước và Giáo hội bằng những lời giảng hết sức lôi cuốn và theo ý Chúa. Ngài cũng luôn ưu tư cho việc đào tạo giới trẻ. Ngài qua đời năm 636.
Tuần V Mùa Chay.

Ed 37, 21-28 • Gr 31,10.11-12ab.13 • Ga 11,45-56

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Quy tụ về một mối

Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. (Ga 11,52)

Đó là một trong sứ vụ của Đức Giêsu với tư cách là là mục tử. Hình ảnh mục tử và đoàn chiên rất quen thuộc với các dân tộc ở khu vực Cận Đông. Nếu như các dân ngoại xem những vị thần của họ là mục tử, thì dân Israel đã tôn vinh Thiên Chúa là Mục Tử của mình. Các sách Ngôn sứ và Thánh vịnh đã diễn tả sự chở che, quan phòng và quy tụ của Đức Chúa đối với Israel như vị Mục Tử tốt lành đối với đoàn chiên, được diễn tả trong Bài đọc I.

Trong thời tân Ước, Đức Giêsu là “Mục tử tốt lành” (Ga 10,1), đã chịu chết để cho chiên được sống dồi dào và quy tụ chiên về một mối. Người không chỉ là vị Mục Tử của một thời hay một vùng đất nào đó, nhưng là của mọi dân nước, sắc tộc, màu da và ngôn ngữ.

Những lời này thôi thúc chúng ta sẵn sàng đi ra để trở nên mục tử với anh chị em mình qua sự quan tâm đến hoàn cảnh và nhu cầu của họ. Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ những nỗi đau và khó khăn về tinh thần cũng như vật chất cho tha nhân; biết chở che và bảo vệ những người cô thế cô thân; và nhất là, đem cho họ cơ hội đón nhận sự sống đời đời với chúng ta.

Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM

Lạy Chúa, xin cho con sống hiệp thông với Giáo hội, không nghe theo tiếng gọi của phù hoa mà lạc đàn xa Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam