Thứ Sáu, 27.03.2020 – Biết Chúa

Tuần IV Mùa Chay.

Kn 2,1a.12-22 • Tv 33,17-18.19-20.21 và 23 • Ga 7,1-2.10.25-30

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.

Có một số người ở Giêrusalem nói: “Đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”.

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Biết Chúa

“Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. (Ga 7,29)

Tin Mừng Gioan hôm nay kể rằng khi Đức Giêsu lên Giêrusalem dự Lễ Lều, có một số người Do Thái đã thắc mắc tại sao Người ăn nói công khai mà chẳng ai làm gì cả trong khi các lãnh đạo Do Thái đang tìm cách giết Người.

Họ tìm cách giết Đức Giêsu vì cho rằng Người vi phạm Luật ngày Sabát và coi mình ngang hàng với Thiên Chúa (x. Ga 5,18). Như vậy, Gioan đã chỉ ra nguyên nhân tại sao các nhà lãnh đạo Do Thái tìm cách giết Chúa Giêsu là vì họ không nhận ra Đức Giêsu là đấng Kitô. Họ biết Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth nhưng không nhận ra Người là Đấng Chúa Cha sai đến với con người. Họ biết Đức Giêsu trần thế, nhưng không biết Ngài là Đấng Kitô.

Do đó, họ coi Đức Giêsu là mối đe doạ cho quyền bính của họ (x. Ga 2,13-17), và giáo lý của Người giảng dạy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến truyền thống Do Thái của họ. Tuy nhiên, họ làm vậy vì không nhận ra Đức Giêsu là ai và vì không biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, nên họ tìm cách giết Người. Sách Khôn ngoan viết: “Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa” (Kn 2,22a), còn Đức Giêsu thì nói: “Lạy Cha, xin thacho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Lm. Nguyễn Van Khai

Lạy Chúa, xin mở mắt con để thấy những kỳ công của Ngài, và mở tai con để nghe Lời Chân Lý.

Quyết tâm: Nhận ra Chúa nơi tha nhân, nhất là những người đang đau khổ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam