Thứ Ba, 24.03.2020 – Nước hằng sống

Tuần IV Mùa Chay.

Ed 47,1-9.12 • Tv 45,2-3.5-6.8-9 • Ga 5,1-3a.5-16

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh ‘Vác chõng mà đi’?” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.

Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.

Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Nước hằng sống

Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. (Ga 5,5)

Trong đền thờ Giêrusalem, gần cửa Chiên, cạnh hồ Bếtsaiđa, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt, chờ được chữa lành; trong số đó có một người nằm đau liệt đã 38 năm. Ông bất hạnh hơn những người cùng cảnh: vì hễ mỗi khi nước động, ông tự mình lết tới, thì đã có người tới trước ông! Nhưng, ông may mắn hơn họ bội phần vì thứ nước ông được chạm tới chính là Đức Giêsu Kitô, Nước Hằng Sống!

Chúa luôn là bạn của những ai cô đơn, không bạn hữu; giúp đỡ những người không được ai giúp đỡ. Chúa không bận tâm về sự mê tín nằm chờ nước động, nhưng chỉ muốn giúp đỡ và chữa lành người bệnh đã phải chờ chực quá lâu: 38 năm. Với lòng muốn tha thiết, với nỗ lực con người, cùng Chúa Cứu Thế: “Hãy đứng dậy!”, ông đã cố gắng hết mình và phép lạ đã xảy ra!

Cùng với người bại liệt được chữa lành, chúng ta hãy không ngừng cảm tạ Thiên Chúa: Người cho chúng ta nước uống; Người cho chúng ta một đất nước để định cư; và Người sẽ ân thưởng Nước Trời cho chúng ta, nếu chúng ta xứng đáng là công dân trong nước đó. Hãy cố gắng cộng tác với ơn Chúa mỗi ngày! Thiên Chúa luôn yêu thương, nhân từ, trắc ẩn! Người sẽ chữa lành xác thân, linh hồn chúng ta!

Lm. Anthony Leluong

Lạy Chúa, xin Ngài hãy đụng chạm đến con mỗi ngày, để con ý thức hơn về hành trình sống ơn gọi là con của Ngài.

Quyết tâm: Cầu nguyện cho tất cả mọi người trong cơn đại dịch.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam