Đồ chơi Lego có thể tồn tại trong đại dương 1.300 năm

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Plymouth (Anh) ước tính một viên gạch trong bộ đồ chơi Lego có thể tồn tại trong đại dương từ 100 đến 1.300 năm.
Đồ chơi Lego có thể tồn tại trong đại dương 1.300 năm
Nghiên cứu mới, được đăng trên chuyên san Environmental Pollution, tập trung vào 50 miếng Lego được thu thập từ các bãi biển ở Anh.
Các nhà khoa học đã sử dụng quang phổ huỳnh quang tia X (XRF), kỹ thuật phân tích nguyên tố với ứng dụng rộng rãi trong khoa học và công nghiệp, để xem xét đặc tính hóa học của các miếng logo và dùng kết quả để xác định độ tuổi của các miếng riêng lẻ dựa trên sự có mặt của một số nguyên tố nào đó.
Các nhà khoa học nhấn mạnh nghiên cứu mới cho thấy tầm quan trọng của việc vứt bỏ những vật đã qua sử dụng một cách hợp lý để bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.
VĂN KHOA
TNO