Thứ Bảy sau Lễ Tro, 29.02.2020 –
Đi ra để trông thấy

Is 58,9b-14 • Tv 85,1-2.3-4.5-6 • Lc 5,27-32

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Đi ra để trông thấy

“Hãy đi theo Ta.” (Lc 5,27)

Chúa Giêsu “đi ra và trông thấy” người thu thuế. Hành động “đi ra và trông thấy” thật đẹp. “Đi ra” chính là yêu thương; yêu thương chính là đi ra khỏi chính mình để quan tâm và sống cho người khác. Đi ra là đặc tính của Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Ba đều đi ra khỏi chính mình để sống cho nhau và nên một Thiên Chúa; Ba Ngôi còn đi ra khỏi chính mình để tạo dựng con người và nên một với họ.

Ôi tình yêu Chúa thật đẹp và cao cả dường bao! Chính khi “ra đi” cũng là lúc “trông thấy”; điều kiện để thấy chính là khả năng đi ra khỏi chính mình. Chúa luôn đi ra khỏi chính mình và luôn thấy từng thân phận, thấy cả số phận của những con chim sẻ, của hoa cỏ đồng nội và đến cả từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Ôi cao cả thay cái thấy của Chúa!

Cái thấy của Chúa là cái thấy của xót thương, Ngài xót thương những điều thuộc về Ngài, và tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa, là của Chúa; cái nhìn xót thương ấy bật lên lời mời gọi: Hãy theo và rồi hãy ở lại, hãy nên một, hãy gắn kết.

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, SJ

Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn thêm sức cho con dám can đảm để từ bỏ.

Quyết tâm: Nhìn vào chính tôi để biết được điều mà tôi cần phải từ bỏ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt