Thứ Sáu sau Lễ Tro, 28.02.2020 –
Cách ăn chay tốt lành

Is 58,1-9a • Tv 50,3-4.5-6a.18-19 • Mt 9,14-15

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Cách ăn chay tốt lành

“Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ?” (Mt 9,15)

Bước vào mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện, ăn chay hãm mình và làm việc bác ái. Nhưng đâu là ý nghĩa của các hoạt động này.

Người biệt phái nhận xét, phê phán Chúa Giêsu: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh niềm vui của tiệc cưới để trả lời cho họ.

Trong Bài đọc I, ngôn sứ Isaia chỉ trích lối ăn chay hình thức và đã liệt kê cách ăn chay tốt lành mà Thiên Chúa ưa thích: trả tự do, công bằng cho tha nhân; chia cơm sẻ áo cho những anh chị em túng nghèo.

Theo Do Thái giáo, việc giữ chay có mối liên hệ chặt chẽ với việc chờ đợi Đấng Cứu Độ. Giữ chay là cách để nói lên niềm trông đợi Đấng Cứu Thế. Do đó, hành động của Chúa Giêsu hôm nay muốn nói rằng Người chính là Đấng Cứu Độ, cho nên các môn đệ không cần giữ chay, bởi vì họ không cần phải trông đợi nữa. Thời của Đấng Cứu Độ không phải là thời của tang chế, ủ dột, nhưng là thời của hân hoan vui mừng.

Paul Ngô Đình Sĩ

Lạy Chúa, xin dạy con cách ăn chay tốt lành và đẹp lòng Ngài, chứ không phải ăn chay vì luật buộc.

Quyết tâm: Chọn một việc bác ái để thực hành trong mùa chay.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt