Thứ Sáu, 14.02.2020 – Để cho Chúa chữa lành

Tuần V Mùa Thường Niên.
Thánh Cyrillô, Đan sĩ và Thánh Mêthôđiô, Giám mục – Lễ nhớ
1V 11,29-32;12, 19 • Tv 80,10-11ab.12-13.14-15 và 40 • Mc 7,31-37

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh, Người ta đem đến cho Người một kẻ câm điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh ta và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: “Ephpheta!”, nghĩa là “Hãy mở ra!”, tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Để cho Chúa chữa lành

Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. (Mc 7,37)

Nếu ai đó không thể nghe để hiểu, không thể nói để truyền đạt tư tưởng, suy nghĩ, thì người đó chẳng khác gì đã chết. Có rất nhiều cái chết, chết về tâm lý, về tinh thần, về tri thức trước cái chết về thể lý. Anh câm điếc trong bài Tin Mừng hôm nay thực ra đã chết vì không còn sống trong sự liên hệ với người khác để trao đổi tâm tư, chia sẻ cuộc sống, không thể lắng nghe nổi đau của anh chị em mình, không nghe được những giai điệu đẹp của tạo hóa viết trên các nốt nhạc. Đức Giêsu đã chữa anh, đã cứu anh và đưa anh trở lại với thế giới đầy sức sống, vui tươi và xinh đẹp này.

Xung quanh chúng ta có quá nhiều điều làm chúng ta bị câm bị điếc như quyền lực, tiền bạc, và rất nhiều có khi cả con người. Chúng ta câm vì bị bịt miệng, chúng ta điếc vì bị bịt tai. Rất nhiều khi chúng ta đã chết trước khi thân xác chúng ta được đưa vào nấm mồ. Chúng ta cần được chữa lành và cần được Chúa Giêsu đặt tay lên tai và xoa nước miếng lên lưỡi chúng ta. Khi được chữa lành, cuộc sống chúng ta sẽ trở thành cơ hội cho mọi người thán phục lòng thương xót của Thiên Chúa và trở lại với Ngài.

Lm. Võ Trần Gia Định

Chúa Giêsu ơi, xin chữa lành con

Quyết tâm: Thái độ của tôi như thế nào khi xin Chúa đặt tay chữa lành tôi?

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam