Thứ Tư 12.02.2020 –
Cõi lòng thế nhân: Ô nhơ và trong sạch

Tuần V Mùa Thường Niên.
1V 10,1-10 • Tv 36,5-6.30-31.39-40 • Mc 7,14-23

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Cõi lòng thế nhân: Ô nhơ và trong sạch

“Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế.” (Mc 7,15)

Với Chúa Giêsu, chúng ta đều cần tái khám phá điều cốt lõi làm nên phẩm giá và chi phối mọi biểu hiện bề ngoài của con người, đó là cõi lòng con người, vì từ lòng người phát xuất mọi ý định và hành động xấu hay tốt.

Chính từ trái tim ô nhơ của con người phát xuất những hành động tà ma: ác tâm, cam tâm, dã tâm, đang tâm, manh tâm, mưu tâm, nhẫn tâm, rắp tâm, tà tâm, u tâm… Và chính từ trái tim trong sạch của con người phát xuất những hành động lành thánh: an tâm, bình tâm, chính tâm, hảo tâm, minh tâm, mỹ tâm, thanh tâm, thành tâm, thiện tâm, tĩnh tâm, từ tâm…

Là phận phàm nhân, trái tim tôi luôn là sự pha trộn giữa các ý định chính và tà, thiện và ác, lành và dữ, tốt và xấu, phải và trái, đúng và sai, chân và giả, thật và ảo, sáng và tối… Vì thế, tôi rất cần một năng lực minh định từ nội tâm mình, để nhận biết những gì từ ác thần và những gì đến từ Thiên Chúa, hầu có thể chọn lựa yêu mến Thiên Chúa, Đấng là Chân-Thiện-Mỹ.

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự trị trong trái tim con và biến những miền ô nhơ trong trái tim con nên trong sạch như Thánh Tâm Người. Amen!

Quyết tâm: Cầu xin Thánh Tâm Chúa hướng dẫn chúng ta làm điều thiện.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam